Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chú thích/nhân”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Cập nhật tham số Ref; “và đồng nghiệp” không cần in xiên vì không phải là Latinh)
nKhông có tóm lược sửa đổi
|{{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{Surname2|{{{Họ 2|}}}}}}{{{Surname3|{{{Họ 3|}}}}}}{{{Surname4|{{{Họ 4|}}}}}}
|{{{EditorSurname1|{{{Họ biên tập 1|}}}}}}{{{EditorSurname2|{{{Họ biên tập 2|}}}}}}{{{EditorSurname3|{{{Họ biên tập 3|}}}}}}{{{EditorSurname4|{{{Họ biên tập 4|}}}}}}
}}{{{Year|{{{DateNăm|{{{NămDate|{{{Ngày|}}}}}}}}}}}}}}"
}}
}}>{{