Khác biệt giữa các bản “Cao Xuân Dục”

không có tóm lược sửa đổi
[[Đông các Đại học sĩ]] là một trong [[Tứ trụ Triều đình]], bốn vị quan lớn có nhiệm vụ bàn bạc với vua những chuyện quan trọng trong việc giữ gìn cơ sở đất nước. Đông các Đại học sĩ có nhiệm vụ lập dựng các văn thư quan trọng, coi sóc việc tuyển chọn nhân sự của triều đình.
 
Khi [[HoàngTrương CaoNhư KhảiCương]] theo Pháp muốn làm Phó Vương, bắt các quan trong triều phải ký vào biểu dâng lên Vua, Cao Xuân Dục đã không nghe theo, còn đề vào mấy câu:
 
{|