Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Cao Xuân Dục”

không có tóm lược sửa đổi
*"[T]hanh liêm": không cần dùng, vì đọc những câu bên dưới thì người ta sẽ hiểu. --[[Thành viên:Arisa|Á Lý Sa]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Arisa|thảo luận]])</small> 10:05, ngày 28 tháng 4 năm 2006 (UTC)
:: Đồng ý. Tôi dẹp rồi. [[Thành viên:Cao Xuan Kien|CxKiên]] 10:17, ngày 28 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 
==Trương Như Cương==
Tôi vừa mới tham khảo lại với các cụ tiền bối tại Hà Nội, ông Dục dùng bài thơ ấy phản đối vụ Trương Như Cương muốn lên làm thống đốc tiếm quyền vua chứ không phải vụ H C Khải. [[Thành viên:Cao Xuan Kien|CXKiên]] ([[Thảo_luận_Thành_viên:Cao_Xuan_Kien|Thảo luận]]) 12:46, ngày 25 tháng 1 năm 2012 (UTC)