Khác biệt giữa các bản “Văn Tổ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Danh sách==
*Hậu Hán Văn Tổ [[Lưu Thoan]] (truy tôn)
*[[Hiếu Minh Thế tử|Triều Tiên Văn Tổ [[Lý Hạo]] (truy tôn, còn có miếu hiệu khác là [[Dực Tông]])
*Trịnh Văn Tổ [[Trịnh Tráng]]