Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Sửa lại hình
{{Dablink|Mục từ "Nguyễn Ái Quốc" dẫn đến bài này. Xin đọc về bút hiệu Nguyễn Ái Quốc tại [[Nguyễn Ái Quốc (bút hiệu)]].}}
 
{{pp-protected|small=yes}}
{{Bài cùng tên}}
{{Thông tin viên chức
| tên = Hồ Chí Minh
| hình = ChủHo tịchChi HồMinh Chí Minh1946.jpg
| cỡ hình = 250px
| miêu tả = Chân dung Hồ Chí Minh, được chụp năm [[1946]] màu
| ngày sinh = {{ngày sinh|1890|5|19}}
| nơi sinh = [[Nghệ An]], [[Liên bang Đông Dương]]