Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

n
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCC"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:160px"|Họ tên <br> Năm sinh-năm mất!!style="width:80px"|Thời gian đảm nhiệm!!style="width:160px"|Cấp bậc tại nhiệm!!style="width:360px"|Chức vụ cuối cùng!!style="width:300px280px"|Ghi chú
|-
|1
|14
|'''[[Nguyễn Đức Lâm]]'''<br>(1959-)
|[[2011]]-nay2019
|[[Trung tướng]] (2011)
|
|
|-
|15
|'''[[Trần Hồng Minh]]'''<br>(1967-)
|[[2019]]-nay
|[[Trung tướng]] (2018)
|<ref>{{Chú thích web|url=http://baoquankhu1.vn/tin-tuc/quoc-phong-an-ninh/chuc-mung-trung-tuong-tran-hong-minh-duoc-bo-nhiem-chuc-vu-chu-nhiem-tong-cuc-cong-nghiep-quoc-phong-251127-85.html|title=Chúc mừng Trung tướng Trần Hồng Minh được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
|
|}