Khác biệt giữa các bản “Trọng trường Trái Đất”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 14.188.246.197 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tran Trong Nhan
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.188.246.197 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tran Trong Nhan)
Thẻ: Lùi tất cả
Trọng lực trên bề mặt Trái Đất dao động vào khoảng 0,7%, từ 9,7639&nbsp;m/s<sup>2</sup> tại núi Nevado Huascarán ở Peru đến 9,8337&nbsp;m/s<sup>2</sup> tại bề mặt của biển Bắc Băng Dương. Ở những thành phố lớn nó dao động từ 9,7760 tại Kuala Lumpur, thành phố Mexicô và Singapore cho đến 9,825 tại Oslo và Helsinki.
 
=== Giá trị quy ước ===
Năm 1901, tại Hội nghị toàn thể về Cân đô (lần thứ 3), đã đưa ra một gia trị tiêu chuẩn cho gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất là: g<sub>n</sub>= 9,80665&nbsp;m/s<sup>2</sup>. Nó được dựa trên kết quả đo lường được thực hiện tại Pavillon de Breteuil gần Paris năm 1888, với sự hiệu chỉnh lý thuyết được áp dụng để chuyển đổi thành vĩ độ 45° ở mực nước biển. Tuy nhiên đây không phải là một giá trị của một nơi cụ thể nào đó hay là giá trị trung bình, mà thực chất chỉ là giá trị tạm để sử dụng và sẽ được thay thế nếu có phát hiện mới.