Khác biệt giữa các bản “Kính vạn hoa (phim truyền hình)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Diễn viên ==
* [[Ninh Dương Lan Ngọc|Ninh Dương Lan Ngọc]] - Nguyễn Khánh
* [[Võ Ngọc Trai|Ngọc Trai]] - Quý ròm
* [[Trần Lương Vũ Long|Vũ Long]] - Tiểu Long
Người dùng vô danh