Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo dân số”

| 014 || align="left" |'''{{flag|Ai Cập}}'''|| 100,682,747 || Tháng 3, 2019 || 1,27% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 015 || align="left" |'''{{flag|Việt Nam}}'''|| 97,383651,670985 || Tháng 49, 2019 || 1,27% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 016 || align="left" |'''{{flag|Đức}}'''|| 82,122,490 || Tháng 12, 2017 || 1,08% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]