Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| hình = Logo Quân khu 1.png
| chú thích hình = Biểu trưng Quân khu 1
| chỉ huy = {{QH|trungthiếu tướng|[[Trần HồngVăn MinhKình]]}}
| từ = năm 2018
| thành lập = {{ngày thành lập và tuổi|1945|10|16}}
| thành tích =
| giải thể =
| tư lệnh = {{QH|trungthiếu tướng|[[Trần HồngVăn MinhKình]]}}
| chính ủy = {{QH|trung tướng|[[Dương Đình Thông]]}}
| chỉ huy 3 = {{QH|thiếu tướng|[[Trần Văn Kình]]}}
| chỉ huy nổi tiếng = {{QH|thượng tướng|[[Đàm Quang Trung]]}} <br> {{QH|trung tướng|[[Đàm Văn Ngụy]]}} <br> {{QH|đại tướng|[[Phùng Quang Thanh]]}}
| kiểu chỉ huy 3 = Tham mưu trưởng
| cường kích =
| ném bom =