Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Tòng”

không có tóm lược sửa đổi
(Xóa đổi hướng đến trang Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng)
Thẻ: Xóa đổi hướng
'''Nguyễn Bá Tòng''' có thể đề cập tới:
*Giám mục [[Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng]] của [[Giáo phận Phát Diệm]]
*Thiếu tướng [[Nguyễn Bá Tòng (thiếu tướng)|Nguyễn Bá Tòng]], Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn,của [[BộQuân đội Quốcnhân phòngdân Việt Nam]]
 
{{trang định hướng}}
'''Nguyễn Bá Tòng''' có thể là:
*[[Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng]]
*Thiếu tướng [[Nguyễn Bá Tòng (thiếu tướng)|Nguyễn Bá Tòng]], Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, [[Bộ Quốc phòng Việt Nam]]