Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phật giáo Nichiren”

n
Đã lùi lại sửa đổi của PhilTran68 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của AlphamaBot2
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của PhilTran68 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của AlphamaBot2)
Thẻ: Lùi tất cả
'''Phật giáo Nhật Liên (tiếng Nhật: 日蓮仏教)Nichiren''' là một nhánh của Phật giáo Đại thừa dựa trên những lời dạy của tulinh mục Phật giáo Nhật Bản thế kỷ 13, [[Nichiren]] (Nhật1222 Liên) (1222-1282Ném1282) và là một trong những trường phái [[Phật giáo Kamakura]]. Giáo lý của Phật giáo Nhật Liên bắt nguồn từ khoảng 300 400 chữ cái và nhữngchuyên luận thuyết hiện còn đến naylại được quy cho Nichiren.<ref name="Iida 1987">{{chú thích sách|last1=Iida|first1=Shotaro|editor1-last=Nicholls|editor1-first=William|title=Modernity and Religion|date=1987|publisher=Wilfrid Laurier University Press|isbn=0-88920-154-4|pages=98–105 |url=https://play.google.com/books/reader?id=FtbfAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA89.w.13.0.34|chapter=Chapter 5: 700 Years After Nichiren}}</ref><ref name="Arai 1893">{{chú thích sách|last1=Arai|first1=Nissatsu|title=Outlines of the Doctrine of the Nichiren Sect, Submitted to the Parliament of the World's Religions|date=1893|publisher=Central Office of the Nichiren Sect|location=Tokyo, Japan|page=vi|url=https://play.google.com/store/books/details?id=WE0uAAAAYAAJ&rdid=book-WE0uAAAAYAAJ&rdot=1|quote=One who wants to know how high was his virtue, how profound and extensive was his learning, how heroic and grand was his character, and how gigantic and epoch-making was his mission, needs only to read his works.}}</ref><ref>http://www.totetu.org/assets/media/paper/k018_258.pdf</ref>
 
Phật giáo Nhật Liên tập trung vào học thuyết Liên Hoa Kinh cho rằng mọi người đều có một Phật tính bẩm sinh và do đó vốn có khả năng đạt được giác ngộ trong hình thái hiện hữu và cuộc đời hiện tại của mình. Có ba khía cạnh chủ yếu ở Phật giáo Nhật Liên: sự giữ trọn niềm tin, sự thực hành tụng niệm ''Nam Myoho Renge Kyo'' (Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) cùng với những phẩm kinh chọn lọc của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và việc nghiên cứu những bài viết về kinh sách của Nichiren được gọi là Gosho (Ngự Thư).
 
Gohonzon (Ngự Bản Tôn) của Nichiren là một bức thư pháp được trưng bày nổi bật trong nhà hoặc giáo đường của các tín đồ. Gohonzon trong Phật giáo Nhật Liên là sự sắp xếp tên của những vị Phật và Bồ tát trong Liên Hoa Kinh và câu  ''Namu-Myoho-Renge-Kyo'' được viết bằng đại tự xổ xuống ở giữa.
 
Sau khi viên tịch, Nichiren (Nhật Liên) trao lại cho các môn đồ của mình nhiệm vụ hoằng dương rộng rãi Gohonzon (Ngự Bản Tôn) và Daimoku (題目 – Đề Mục) để bảo vệ hòa bình và phồn vinh của xã hội.
 
Các nhóm giáo đường truyền thống của Phật giáo Nhật Liên thường liên kết với Nichiren Shōshū (Nhật Liên Chánh Tông) và các trường phái Nichiren-shū (Nhật Liên Tông) khác nhau. Cũng có những nhóm phi giáo hội không liên kết với các giáo đường như Soka Gakkai, Kenshokai, Shoshinkai, Risshō Kōsei Kai, and Honmon Butsuryū-shū. Một vài tôn giáo mới của Nhật Bản là những nhóm phi giáo hội lấy cảm hứng từ Nichiren. Với sự xuất hiện và những nỗ lực cải giáo của Sokka Gakkai International (Hiệp Hội Sáng Tạo Giá Trị Quốc Tế), được gọi là “tôn giáo “xuất khẩu” nổi bật nhất của người Nhật để thu hút những số lượng đáng kể những người cải giáo không phải là người Nhật”, Phật giáo Nhật Liên đã lan rộng khắp thế giới.
 
Nichiren đề xuất một hệ thống phân loại để xếp hạng chất lượng các tôn giáo và những trường phái Nichiren khác nhau có thể phù hợp hoặc tương phản mạnh mẽ với bất kỳ hình thái Phật giáo hay niềm tin tôn giáo nào khác. Trong Phật giáo Nhật Liên có hai phân bộ chính khác nhau cơ bản về việc Nichiren có thể được xem như là một vị bồ tát ở trần gian, một vị thánh, một người thầy vĩ đại hay như là một Đức Phật thực sự trong thời đại thứ ba của Phật giáo (thời Mạt pháp). Phật giáo Nhật Liên được tu tập trên toàn thế giới, với các môn đồ trên khắp Hoa Kỳ, Brazil và châu Âu, cũng như ở Hàn Quốc và Đông Nam Á. Các giáo phái lớn nhất là Soka Gakkai (Soka Gakkai International), Nichiren Shū, and Nichiren Shōshū.
 
'''Contents'''
 
·       1Thuyết pháp căn bản
 
·       2Nichiren
 
o   2.1Nichiren và thời đại của ông
 
o   2.2Tiến triển trong cuộc đời của Nichiren
 
§  2.2.1Giai đoạn đầu: Từ những nghiên cứu khởi đầu cho đến năm 1260
 
§  2.2.2Giai đoạn giữa: 1261–1273
 
§  2.2.3Giai đoạn cuối: 1274–1282
 
o   2.3 Những bài viết của Nichiren
 
·       3Tiến triển Hậu Nichiren ở Nhật Bản
 
o   3.Tiến triển ở Nhật Bản thời Trung cổ
 
o   3.2DTiến triển của những dòng chính
 
§  3.2.1Nguồn gốc của Trường phái Fuji
 
§  3.2.2Từ thế kỷ thứ 5 xuyên suốt đến đầu thế kỷ 19
 
§  3.2.3Thế kỷ 19: Từ Tokugawa đến các thời kỳ Meiji
 
o   3.3Tiến triển trong lịch sử Nhật Bản hiên đại
 
§  3.3.1Như một hình thái của chủ nghĩa quốc gia
 
§  3.3.2Như một hình thái của chủ nghĩa xã hội
 
§  3.3.3Trong xã hội và các phong traò tôn giáo mới
 
§  3.3.4Trong văn hóa và văn học
 
·       4Toàn cầu hóa
 
·       5Các danh sách của những trường phái và tổ chức chính
 
o   5.1Những trường phái của tăng giới Phật giáo Nichinren và những giáo đường chính của họ
 
o   5.2Các phong trào của thế kỷ 20 và các tổ chức phi giáo hội
 
·       6Xem thêm
 
·       7Các nguồn tham khảo
 
·       8Đọc thêm
 
o   8.1Các bản dịch những bài viết của Nichiren
 
o   8.2Anh ngữ
 
§  8.2.1Nghiên cứu gần đây
 
§  8.2.2ENhững tác phẩm bằng Anh ngữ, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20
 
o   8.3Nhật ngữ
 
·       9Các liên kết ngoài
 
 
Với sự ra đời và những nỗ lực thịnh vượng của [[Soka Gakkai International]], được gọi là "tôn giáo 'xuất khẩu' nổi bật nhất của Nhật Bản để thu hút một số lượng đáng kể những người cải đạo không phải người Nhật, Phật giáo Nichiren đã lan rộng khắp thế giới.
Trong Phật giáo Nichiren, có hai bộ phận lớn khác nhau về cơ bản là liệu Nichiren có nên được coi là một vị bồ tát của trái đất hay không, một vị thánh, một vị thầy vĩ đại hay một vị Phật thực sự của thời đại thứ ba của Phật giáo.<ref>{{chú thích sách|url=https://books.google.com/?id=GDFQBwAAQBAJ&pg=PA67&dq=%22nichiren+shu%22+saint#v=onepage&q=%22nichiren%20shu%22%20saint&f=false|title=The Goddess and the Dragon: A Study on Identity Strength and Psychosocial Resilience in Japan|last=Hein|first=Patrick|publisher=Cambridge Scholars Publishing|year=2014|isbn=9781443868723|location=|pages=67}}</ref><ref name="Ellwood&Csikszentmihalyi 2003">{{chú thích sách|last1=Ellwood|first1=Robert S.|last2=Csikszentmihalyi|first2=Mark A.|editor1-last=Neusner|editor1-first=Jacob|title=World Religions in America: An Introduction|date=2003|publisher=Westminster John Knox Press|isbn=9780664224752|page=225|url=https://books.google.com/?id=34vGv_HDGG8C&printsec=frontcover&dq=neusner+world+religions+in+america#v=onepage&q=nichiren&f=false|chapter=Chapter 12: East Asian Religions in Today's America}}</ref><ref name="Cornille 1998">{{chú thích sách|editor1-last=Debeek|editor1-first=A. Van|editor2-last=Van der Toorn|editor2-first=Karel|last=Cornille|first=Catherine|title=Canonization and Decanonization|date=1998|publisher=Brill|isbn=9004112464|page=284|url=https://books.google.com/?id=VLsaTp5xYhMC&printsec=frontcover&dq=cornille+nichiren#v=onepage&q=cornille%20&f=false|chapter=Canon formation in new religious movements: The case of the Japanese new religions}}</ref> Một số tôn giáo mới của Nhật Bản là các nhóm giáo dân lấy cảm hứng từ Nichiren. Nó được thực hành trên toàn thế giới,
với các học viên trên khắp Hoa Kỳ, Brazil và Châu Âu, cũng như ở Hàn Quốc và Đông Nam Á. Các giáo phái lớn nhất là [[Soka Gakkai]]/ (Soka Gakkai International), Nichiren Shu và Nichiren Shoshu.
Phật giáo Nichiren tập trung vào giáo lý Kinh Hoa Sen rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh bẩm sinh và do đó vốn có khả năng đạt được giác ngộ trong hình thức hiện tại và đời hiện tại của họ. Nichiren đề xuất một hệ thống phân loại xếp hạng chất lượng của các tôn giáo và các trường phái khác nhau của Nichiren có thể phù hợp hoặc phản đối mạnh mẽ với bất kỳ hình thức Phật giáo hay tín ngưỡng tôn giáo nào khác.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}