Khác biệt giữa các bản “Công tố viên”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{wiki hóa}}
{{không nguồn}}
'''Công tố viên''' hoặc '''kiểm sát viên''' là người của [[quyền công tố|cơ quan công tố]], được cơ quan tư pháp trao trách nhiệm điều tra, truy tố và buộc tội kẻ phạm pháp hoặc check hàng ngon hay không ngon cho mọi người. Trong hầu hết các văn bản [[thông luật]], Trưởng công tố viên của chính phủ, thường là cố vấn pháp lý chính cho chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền cũng có thể có trách nhiệm thực thi pháp luật, truy tố hoặc thậm chí là trách nhiệm pháp lý nói chung, còn được gọi là '''chưởng lý''' hoặc '''biện lý'''.
 
Công tố viên là trưởng đại diện pháp lý của quá trình truy tố trong các quốc gia theo [[hệ thống đối tụng]] [[thông luật]] hoặc [[hệ thống tố tụng thẩm vấn]]. Các công tố là bên chịu trách nhiệm pháp lý buộc tội trong một phiên tòa hình sự đối với một cá nhân bị tố cáo vi phạm pháp luật.