Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo số dân”

| 002 || align="left" |'''{{flag|Ấn Độ}}'''|| 1,372,180,565 || Tháng 9, 2019 || 17,86% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 003 || align="left" |'''{{flag|Hoa Kỳ}}'''|| 324329,559667,699905 ||Tháng 129, 20172019 || 4,34% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 004 || align="left" |'''{{flag|Indonesia}}'''|| 264,113,419 || Tháng 12, 2017 || 3,51% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]