Khác biệt giữa các bản “Quận 10”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
|chủ tịch UBND= Nguyễn Văn Lưu<ref>{{chú thích web| url =http://www.quan10.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx?tabid= 79|title =Cơ cấu tổ chức bộ máy|author= | ngày= |ngày truy cập= 14 tháng 11 năm 2013|nơi xuất bản=Trang thông tin điện tử Quận 10|ngôn ngữ= }}</ref>
|chủ tịch HĐND=
|đại biểu quốc hội=<br>-[[Huỳnh Thành Đạt]]<br>-[[Phạm Phú Quốc (sinh năm 1968)|Phạm Phú Quốc]]<br>-[[Lê Minh Trí (đảng viên cộng sản)|Lê Minh Trí]]
|bí thư quận ủy= [[Đặng Quốc Toàn]]
|phân chia hành chính= 15 phường