Khác biệt giữa các bản “Quận 10”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Hành chính==
Quận 10 được chia làm 15 phường<ref name="gis">[http://gis.chinhphu.vn/ Quận 10], Theo trang [[Chính phủ Việt Nam]].</ref>: [[Phường 1, Quận 10|1]], [[Phường 2, Quận 10|2]], [[Phường 3, Quận 10|3]], [[Phường 4, Quận 10|4]], [[Phường 5, Quận 10|5]], [[Phường 6, Quận 10|6]], [[Phường 7, Quận 10|7]], [[Phường 8, Quận 10|8]], [[Phường 9, Quận 10|9]], [[Phường 10, Quận 10|10]], [[Phường 11, Quận 10|11]], [[Phường 12, Quận 10|12]], [[Phường 13, Quận 10|13]], [[Phường 14, Quận 10|14]], [[Phường 15, Quận 10|15]].
Trong đó, phường 14 là trung tâm của quận.