Khác biệt giữa các bản “Ách (phi công)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Toliver & Constable. ''Horrido!: Fighter Aces of the Luftwaffe'' (Aero 1968)
*Toperczer, Istvan. ''MIG-17 and MIG-19 Units of the Vietnam War''. Osprey Combat Aircraft, number 25. (2001).
*_________. ''MIG-21 Units of the Vietnam War''. Osprey Combat Aircraft, number 29. (2001).
 
==Liên kết ngoài==
Người dùng vô danh