Khác biệt giữa các bản “Vũ Văn Thuật”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
__NOTOC__
== Thân thế ==
Theo [[Tùy thư]], Vũ Văn Thuật là người Vũ Xuyên, Đại quận; tổ tiên của Vũ Văn Thuật vốn mang họ Phá Dã Đầu (破野頭), là người [[Tiên Ti]]. Do họ đi theo nhánh Vũ Văn của tộc Tiên Ti nên đổi sang họ của thủ lĩnh là Vũ Văn. Kị của ông là Vũ Văn Quỹ Dữ Đôn (宇文侰與敦), cụ của ông là Vũ Văn Trường Thọ (宇文長壽), và chaông của ông là Vũ Văn Cô (宇文孤) đều phụng sự cho [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|triều]] [[Bắc Ngụy]], thống lĩnh quân sự tại trấn Ốc Dã (沃野, nay thuộc [[Bayan Nur|Ba Ngạn Náo Nhĩ]], [[Nội Mông]]). Cha của Vũ Văn Thuật là Vũ Văn Thịnh (宇文盛), là một tướng lĩnh của triều [[Bắc Chu]] và cuối cùng giữ chức 'Thượng trụ quốc'.
 
Khi còn trẻ, Vũ Văn Thuật là người mạnh mẽ, giỏi cưỡi ngựa và bắn cung. Nhờ công lao của cha, trong thời gian [[Bắc Chu Vũ Đế]] trị vì, Vũ Văn Thuật được bổ nhiệm làm "khai phủ". Vũ Văn Thuật có tính cung cẩn trầm mật, được đại trủng tể của Bắc Chu là [[Vũ Văn Hộ]] rất quý mến, trở thành lĩnh hộ thân tín cho Vũ Văn Hộ. Sau khi Bắc Chu Vũ Đế giết chết Vũ Văn Hộ và tự mình cai trị vào năm 572, Vũ Văn Thuật được phong làm 'tả cung bá', ban tước Bác Lăng quận công, sau cải phong là Bộc Dương quận công.