Khác biệt giữa các bản “Sách đỏ IUCN”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| bgcolor = white
| fgcolor = <!-- header text color -->
| image = IUCN Red List.jpgóc chó
| image_border =
| size = <!-- default 200px -->
Người dùng vô danh