Khác biệt giữa bản sửa đổi của “José Echegaray”

Đã lùi lại sửa đổi 55549710 của Keo010122 (thảo luận) ok
n (Đã lùi lại sửa đổi của Huỳnh Đức DeuGer (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako)
Thẻ: Lùi tất cả
(Đã lùi lại sửa đổi 55549710 của Keo010122 (thảo luận) ok)
Thẻ: Lùi sửa
* ''Conflicto entre dos deberes'' (Nghĩa vụ mâu thuẫn, 1882), kịch
* ''O locura ó santidad'' (Điên khùng hay thần thánh, 1887), kịch
* ''El gran Galeoto'' ([[Galeoto vĩ đại]], 1881), kịch
* ''El hijo de Don Juan'' (Con trai Don Juan, 1892), kịch