Khác biệt giữa các bản “José Echegaray”

Đã lùi lại sửa đổi 55549718 của Keo010122 (thảo luận) ổn định, ko cần liên kết
(Đã lùi lại sửa đổi 55549710 của Keo010122 (thảo luận) ok)
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 55549718 của Keo010122 (thảo luận) ổn định, ko cần liên kết)
Thẻ: Lùi sửa
* ''Conflicto entre dos deberes'' (Nghĩa vụ mâu thuẫn, 1882), kịch
* ''O locura ó santidad'' (Điên khùng hay thần thánh, 1887), kịch
* ''El gran Galeoto'' ([[Galeoto vĩ đại]], 1881), kịch
* ''El hijo de Don Juan'' (Con trai Don Juan, 1892), kịch