Khác biệt giữa các bản “Romain Rolland”

 
*''Vie de Beethoven'' (Cuộc đời Beethoven, 1903), truyện kí
*''Vie de Michel-Ange'' (Cuộc đời Michelangelo, 1905), truyện kí
*''[[Jean-Christophe (tiểu thuyết)|Jean - Christophe]]'' (1904-1912, 10 tập), tiểu thuyết
*''Musiciens d'autrefois'' (Nhạc sĩ thời xưa, 1908), phê bình âm nhạc
*''Musiciens d'aujourd'hui'' (Nhạc sĩ thời nay, 1908), phê bình âm nhạc
*''Pâques fleuries'' (Chủ nhật trước lễ Phục Sinh, 1926), kịch
*''Léonides'' (1927), kịch
*''Beethoven: les grandes époques créatrices'' ([[Beethoven, nhà sáng tạo]], 1928-1944), sách nghiên cứu, nhiều tập
*''Essai sur la mystique et l'action'' (Luận về huyền bí và hành động, 1929)
*''L'Inde vivante'' (Ấn Độ đang sống, 1929), nghiên cứu