Khác biệt giữa các bản “Hương cống”

*[[Nguyễn Thiện Thuật]] (1844-1926): đỗ Cống sĩ lúc 33 tuổi, lãnh tụ khởi nghĩa Cần vương ở Bắc phần Việt Nam thời Pháp thuộc
*[[Đào Tấn]] (1845 – 1907): đỗ Cống sĩ lúc 23 tuổi, làm quan đến Công bộ Thượng thư, Hiệp biện Đại học sĩ; là người soạn tuồng và hát bội nổi tiếng
*Hoàng Hữu Xứng (1831 - 1905): đỗ Cống sĩ lúc 22 tuổi làm quan đến chức Tuần phủ Hà Nội sau thăng Hiệp biện Đại học sĩ là cụ nội của [[Hoàng Kiều]] (chủ tập đoàn Shanghai RAAS Blood Products).
 
<br />{{Khoa bảng}}
Người dùng vô danh