Khác biệt giữa các bản “Long Phước, Bà Rịa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Long Phước là một xã vùng ven thị xã Bà Rịa, có tổng diện tích tự nhiên 1.618,77 ha với 2.446 hộ, 8.846 người; đồng bào theo đạo công giáo là 234 người chiếm 2%, cao đài là 75 người chiếm 0,81%; còn lại là lương giáo chiếm 96,54%. Xã có 70% hộ dân sống bằng nghề nông nghiệp số còn lại là các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và kinh doanh buôn bán nhỏ.
 
==Điều kiện tự nhiên==
===Các đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn===
 
- Địa hình: xã Long Phước có địa hình cao ở phía đông và phía tây, thấp dần từ bắc xuống nam. Độ cao trung bình ở vùng đồi thấp 13-29m,điểm cao nhất phía đông bắc có cao trình 36m.
 
Tổng diện tích toàn xã là 1.618 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.393 ha chiếm 86% còn lại 221 ha đất phi nông nghiệp.
 
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}