Khác biệt giữa các bản “Long Phước, Bà Rịa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Xã '''Long Phước''' là đơn vị hành chính xã thuộc [[Bà Rịa|thành phố Bà Rịa]], tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]] có ranh giới hành chính:
 
- Phía đông giáp xã [[Long Tân]], huyện [[Đất Đỏ]], tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu|Bà Rịa - Vũng Tàu]]
 
- Phía tây giáp xã [[Hòa Long]], [[Bà Rịa|thành phố Bà Rịa]], tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu|Bà Rịa - Vũng Tàu]]
 
- Phía nam giáp thị trấn [[Long Điền, huyện(thị [[Long Điềntrấn)|Long Điền]], tỉnhhuyện [[Long Rịa - Vũng TàuĐiền|Long Rịa - Vũng TàuĐiền]]
 
- Phía bắc giáp xã Đá Bạc, huyện [[Châu Đức]], tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu|Bà Rịa - Vũng Tàu]].
 
===Diện tích tự nhiên===