Khác biệt giữa các bản “Long Phước, Bà Rịa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
- Phía đông giáp xã [[Long Tân]], huyện [[Đất Đỏ]]
 
- Phía tây giáp xã [[Hòa Long, Bà Rịa|Hoà Long]], [[Bà Rịa|thành phố Bà Rịa]]
 
- Phía nam giáp thị trấn [[Long Điền (thị trấn)|Long Điền]], huyện [[Long Điền|Long Điền]]