Khác biệt giữa các bản “Ung Chính”

Nguồn?
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Nguồn?)
!Ghi chú
|-
|[[Đôn Túc Hoàng quý phi]] Niên Thế Lanthị
|1690
|tháng 11 năm 1725
|Tuần phủ [[Niên Hà Linh]] (年遐齡)
|Em gái của [[Niên Canh Nghiêu]];
Ban đầu là [[Trắc Phúc tấn]] của Ung Thân vương Dận Chân; sau khi lên ngôi sắc phong [[Hoa Quý phi]];
 
Lúc bà lâm bệnh nặng, được Ung Chính Đế tấn phong làm [[Hoàng quý phi]]. Cùng năm, bà qua đời.
Người dùng vô danh