Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Chỗ thử”

không có tóm lược sửa đổi
(Thông tin miêu tar)
[[Con gái]] là cái bọn [[Tự kiêu|chảnh]] nhất!
Phần 1: Quản lý Thiết bị
 
Phần 2: Quản lý Bảo trì
 
Phần 3: Vận hành thiết bị
 
Phần 4: Quản lý kho vật tư
 
Phần 5: Yêu cầu mua hàng<mapframe latitude="10.717285" longitude="106.682739" zoom="2" width="200" height="103" align="right" />{{DISPLAYTITLE:EDM HD}}
<references />{{trang thong tin}}
{{tom tat ve thanh vien Wikipedia
|Noi sinh = [[Tp.HCM]], [[Viet Nam]]
|Noi o = [[Tp.HCM]], [[Viet Nam]]
|Gioi tinh =[[Nam giới|Nam]]
}}