Khác biệt giữa các bản “Vectơ”

(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
Trong [[toán học]], [[vật lý]], và [[kỹ thuật]], một '''vectơ''' ([[tiếng Anh]]: '''vector''' hay [[Hán-Việt]]: '''hướng lượng''') là một đoạn thẳng có hướng. Đoạn thẳng này biểu thị [[phương]], [[chiều]], [[độ lớn]] ([[chiều dài]] của vectơ).
 
Ví dụ trong mặt phẳng cho hai điểm phân biệt A và B bất kì ta có thể xác định được vectơ <math>\overrightarrow{AB}</math> được mô tả như hình vẽ.
 
Trong [[toán học cao cấp]], một '''vectơ''' là một phần tử trong một [[không gian vectơ]], được xác định bởi ba yếu tố: điểm đầu (hay điểm gốc), hướng (gồm phương và chiều) và độ lớn (hay độ dài).
 
Ví dụ, [[đoạn thẳng]] AB có [[điểm gốc]] là A, [[hướng (định hướng)|hướng]] từ A đến B được gọi là vectơ AB, ký hiệu là <math>\overrightarrow{A B}</math>. Vectơ được ký hiệu là <math>\overrightarrow{A B}</math> hoặc <math>\vec a</math>, <math>\vec b</math>, <math>\vec u</math>, <math>\vec v</math>
 
50

lần sửa đổi