Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
bar:era from:1945 till:1969 color:red
</timeline>
| tiền nhiệm 2 = '''Khôngđầu tiên'''
| kế nhiệm 2 = [[Tôn Đức Thắng]] (''Quyền Chủ tịch'')
| địa hạt 2 = [[Việt Nam]]