Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tao Đàn nhị thập bát tú”

Không có tóm lược sửa đổi
# [[Đỗ Nhuận (quan)|Đỗ Nhuận]], Đông Các đại học sĩ, làm Tao đàn Phó nguyên suý
Nghi vấn: Có chỗ còn ghi khác như sau:
Năm 1494, vua Lê Thánh Tông lập ra Tao đàn, tập hợp 28 vì sao sáng trên bầu trời thơ văn Đại Việt lúc đó như: Lê Thánh Tông, Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Quách Đình Bảo, Quách Hữu Nghiêm, Lương Thế Vinh, Lê Hoằng Dục, Nguyễn Đình Mỹ,... cho ra đời nhiều tập thơ: ''[[Hồng Đức quốc âm thi tập]]'', ''Quỳnh uyển cửu ca'', ''Cổ tâm bách vịnh'', ''Xuân văn thi tập'',... thì ông là một thành viên tích cực của Tao đàn.
 
Cần xác minh danh sách 28 vị từ Viện Sử học.