Khác biệt giữa các bản “Andrei Rublev”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
{{Infobox saint
| name = Thánh AndreiAnrê Rublev
| birth_date = 1360–1370
| death_date = ngày 29 tháng 1 năm 1427 or 1430, or ngày 17 tháng 10 năm 1428
| feast_day = 29 January, 4 July
| venerated_in = [[EasternChính Orthodoxthống Churchgiáo Đông phương|Đông chánh giáo]]<br>[[AnglicanAnh Communiongiáo]]
| image = 1961 CPA 2553.jpg
| imagesize =