Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Hữu Hạnh”

không có tóm lược sửa đổi
}}
 
'''Nguyễn Hữu Hạnh''' (1926-2019) là một cựu tướng lĩnh Bộ binh của [[Quân lực Việt Nam Cộng hòa]], cấp bậc [[Chuẩn tướng]]. Ông thường được biết với vai trò là Phụ tá Tổng Tham mưu trưởng cuối cùng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, người đã tác động để Tổng thống Dương Văn Minh sớm đi đến quyết định kêu gọi Quân lực Việt Nam Cộng hòa buông vũ khí trước sức tấn công của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam vào cuối tháng 4 năm 1975, chấm dứt cuộc [[Chiến tranh Việt Nam]]. Sau này, người ta biết được rằng ông chính là một tình báo viên của Quân Giải phóng miền Nam.
 
==Thân thế và bước đầu binh nghiệp==