Khác biệt giữa các bản “Tiếng Nhật Trung thế”

Thời kỳ kéo dài khoảng 500 năm kéo dài từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 16. Nó thường được chia thành Trung cổ và Trung thế.<ref>Nakata (1972: 175)</ref> Về mặt chính thức, nửa đầu của Tiếng Nhật Trung thế bao gồm sự kết thúc của [[Thời kỳ Heian]] được biết đến ''Insei'' và thời kỳ [[Thời kỳ Kamakura|Kamakura]]; nửa kế tiếp của Tiếng Nhật Trung thế bao gồm thời kỳ [[Thời kỳ Muromachi|Muromachi]].
 
== ThamGhi khảochú ==