Khác biệt giữa các bản “Điệu phi (Thanh Thế Tổ)”

bổ sung
n (bổ sung)
(bổ sung)
|sinh= không rõ
|mất= 5 tháng 3 năm 1658
|nơi mất = [[Thừa Càn cung]], [[Tử Cấm Thành, Bắc Kinh]]
|ngày an táng = [[10 tháng 7]] năm [[1663]]
|nơi an táng = [[Thanh Hiếu Lăng|Hiếu lăng]] (孝陵), [[Thanh Đông lăng]]