Khác biệt giữa các bản “Cơ sở (đại số tuyến tính)”

→‎Tính chất: Sửa chính tả
(Sửa chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
(→‎Tính chất: Sửa chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Tính chất==
#Hai cơ sở bất kỳ của cùng một không gian ''V'' hữu hạn chiều có số phần tử như nhau.
#Mọi vectơ ''v'' của ''VB'' biểu diễn duy nhất thành tổ hợp tuyến tính của các vectơ thuộc cơ sở ''B''.
#Hai không gian hữu hạn chiều là đẳng cấu khi và chỉ khi chúng có cùng số chiều và mọi đẳng cấu tuyến tính biến một cơ sở thành cơ sở.
 
Người dùng vô danh