Khác biệt giữa các bản “Giải phẫu học”

n
 
== Liên kết ngoài==
*{{Thể loại Commons|Anatomy}}[[VLOS: Giải phẫu thú y|Giải phẫu thú y]] trên Thư viện khoa học VLOS
* [[VLOS: Giải phẫu thú y|Giải phẫu thú y]] trên Thư viện khoa học VLOS
 
* [[Thuật ngữ Sinh học]]
* [[Sinh học|Các chủ đề chính trong sinh học]]
* {{cite EB1911|wstitle=Anatomy|volume=1|pages=920–943|short=1|first=Frederick Gymer|last=Parsons}}
* [https://anatomia.library.utoronto.ca/ Anatomia Collection: anatomical plates 1522 to 1867] (Sách và ảnh kỹ thuật số)
 
{{Các hệ cơ quan người}}{{Phân ngành sinh học}}{{Authority control}}
{{Các hệ cơ quan người}}
{{Phân ngành sinh học}}
{{Authority control}}
[[Thể loại:Giải phẫu học| ]]
[[Thể loại:Hình thái học]]