Khác biệt giữa các bản “Hành tinh”

sử dụng một phiên bản khác của hình ảnh sao Hải Vương tương tự để gần với màu sắc thật hơn
n (Đã khóa “Hành tinh” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:06, ngày 13 tháng 8 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:06, ngày 13 tháng 8 năm 2019 (UTC))))
(sử dụng một phiên bản khác của hình ảnh sao Hải Vương tương tự để gần với màu sắc thật hơn)
| style="padding-left: 5px;" | [[File:Jupiter New Horizons.jpg|123px|link=https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_M%E1%BB%99c|Sao Mộc]] [[File:Jewel of the Solar System.jpg|148px|link=https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Th%E1%BB%95|Sao Thổ]]
|-
| [[File:Uranus true colour.jpg|138px|link=https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Thi%C3%AAn_V%C6%B0%C6%A1ng|Sao Thiên Vương]] [[File:Neptune Full- Voyager 2 (29347980845) flatten crop.jpg|138px|link=https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_H%E1%BA%A3i_V%C6%B0%C6%A1ng|Sao Hải Vương]]
|}
|-
16

lần sửa đổi