Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Sửa ngữ pháp
Nông dân sản xuất hàng hóa theo yêu cầu của Doanh nghiêp.
 
== Chú thích ==
{{tham khảo|2}}
 
[[Thể loại:Kinh tế nông nghiệp]]
Người dùng vô danh