Khác biệt giữa các bản “Tùng Dương”

* Loại giọng: [[Nam cao trữ tình đầy đặn]]
* Quãng giọng: G#2 - C#6 (tức 3 quãng 8 và 3 note)
** Note trầm nhất (bằng giọng ngực): G#2G2
** Note cao nhất (bằng giọng ngực/pha): A#4B4
** Note giả thanh cao nhất bằng giọng pha: C#6
* Quãng giọng ngực/pha được hỗ trợ kỹ thuật: D3 - G4G#4 (tức 1 quãng 880% tạo 3cộng notehưởng)
* Quãng giọng giả thanh/óc (đầu) được hỗ trợ: D5
 
== Phong cách ==
Người dùng vô danh