Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Học tập cải tạo tại Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi về phiên bản 54817098 bởi Ituvan (thảo luận): Lùi sửa đổi của rối, đã check user. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Chế độ cải tạo lao động rập theo khuôn mẫu của [[Trung Quốc]]<ref>Roth. tr 289</ref> đã được áp dụng tại [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] ngay từ năm 1954 với tội phạm hình sự, tù binh đối phương và tù nhân bị kết án chống đối chính quyền.<ref>Dommen, Athur. ''The Indochinese Experience of the French and the Americans, Nationalism and Communism in Cambodia, Laos, and Vietnam''. Bloomington, IN: Đại học Indiana Press, 2001. Trang 943.</ref> Theo văn bản luật pháp thì quy chế giam giữ tại trại cải tạo chiếu theo nghị quyết 49 (49-NQTVQH) của Hội đồng Bộ trưởng thông qua ngày [[20 tháng 6]] năm [[1961]] và bắt đầu áp dụng kể từ [[8 tháng 9]], các đối tượng này là "thành phần phản cách mạng" và đe dọa an ninh công cộng.<ref name="Re-education">[http://www.ocf.berkeley.edu/~sdenney/Vietnam-Reeducation-Camps-1982 Vietnam Re-education camps]</ref> Theo đó, người từ 18 tuổi trở lên, có hành động nguy hại cho xã hội, đã được giáo dục nhiều lần mà không hối cải, nhưng xét không cần đưa ra Tòa án nhân dân xử phạt thì sẽ áp dụng biện pháp đưa vào trại cải tạo lao động. Những người được giáo dục cải tạo không bị coi như phạm nhân có án phạt tù, nhưng trong thời gian giáo dục cải tạo không được hưởng quyền công dân. Những người này được hưởng chế độ về lao động, học tập, ăn ở theo quy định, và phải tuân theo kỷ luật giáo dục cải tạo, thời hạn giáo dục cải tạo là 3 năm. Những người cải tạo tốt sẽ được về trước thời hạn, những người hết 3 năm mà không chịu cải tạo thì thời hạn giáo dục cải tạo có thể bị kéo dài hơn.<ref>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-49-NQ-TVQH-tap-trung-giao-duc-cai-tao-nhung-phan-tu-co-hanh-dong-nguy-hai-cho-xa-hoi/20341/noi-dung.aspx NGHỊ QUYẾT Số: 49-NQ/TVQH VỀ VIỆC TẬP TRUNG GIÁO DỤC CẢI TẠO NHỮNG PHẦN TỬ CÓ HÀNH ĐỘNG NGUY HẠI CHO XÃ HỘI], ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1961</ref>
 
Tại miền Nam, chế độ tổng thống Ngô Đình Diệm cũng thành lập các trại tập trung trong chương trình [[Tố Cộng diệt Cộng]].<ref>[http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchinhsachthanhtuu?categoryId=797&articleId=10000630 NHÂN DÂN MIỀN NAM TRỰC TIẾP CHỐNG XÂM LƯỢC MỸ VÀ TAY SAI, LÀM PHÁ SẢN NHIỀU CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỦA MỸ, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM], GIAI ĐOẠN 1955-1975: XÂY DỰNG CNXH VÀ ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ</ref> Từ đầu mùa hè năm 1955 đến giữa năm 1958, số lượng người bị đưa vào các trại tập trung, cải tạo được Hoa Kỳ ước tính từ 50.000 đến 100.000 người.<ref>Tài liệu mật Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam dịch, phát hành tháng 8-1971, tập 1, tr.74.</ref> và trong giai đoạn 1955-1960 là 500.000 người.<ref>[https://thuvienhoasen.org/a16824/ong-ngo-dinh-diem-tu-cai-nhin-cua-gioi-nghien-cuu-my ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM TỪ CÁI NHÌN CỦA GIỚI NGHIÊN CỨU MỸ], Nguyễn Kha, thuvienhoasen.org, 2013</ref> Tình trạng binh lính Việt Nam Cộng hòa giết hại tù nhân trong trại thường xuyên xảy ra. Để che mắt dư luận, chính quyền Ngô Đình Diệm thường bố trí một sân tập bắn ngay cạnh khu trại giam. Chế độ trong trại cho người bị giam rất kham khổ với điều kiện sống không đảm bảo, với dịch bệnh thường xuyên.<ref>[http://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=600 BÁO CÁO CỦA ÔNG TÔN QUANG PHIỆT, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP BAN THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI, NGÀY 23-1-1959 VỀ VỤ THẢM SÁT PHÚ LỢI], VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP, TẬP I (1945 - 1960)</ref> Dư luận chỉ biết tới tình trạng này khi Ngô Đình Diệm bị đảo chính.
 
Theo báo cáo đặc biệt năm 1973 của Tổ chức Ân xá quốc tế (amnesty international - AI), có tồn tại việc chính phủ Việt Nam Cộng hòa đàn áp những người cộng sản, trong đó có việc lạm dụng các điều luật mơ hồ để bắt giữ tuỳ tiện, tra tấn, và xét xử bằng toà án binh. Nhiều người đã bị bắt mặc dù họ không có liên hệ với [[Cộng hòa miền Nam Việt Nam|Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam]] hay [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam]]. Theo AI, tình trạng tra tấn, bức cung, nhục hình tại các trại cải tạo vẫn diễn ra thường xuyên. Từ năm 1972, hội Chữ thập đỏ bị ngăn cấm vào tiếp xúc và hỗ trợ cho tù chính trị.
Người dùng vô danh