Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Vũ Phúc Kiêm]], người xã Nại Xuyên, Đệ tam giáp tiến sĩ năm 1505
* [[Phạm Gia Mô]], người xã Quỳnh Khê, Đệ tam giáp tiến sĩ năm 1505
* [[Lê Đình Trật]], tiến sĩ đệĐệ nhị giáp tiến sĩ năm 1508
* [[Nguyễn Đắc Lộ]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1508
* [[Nguyễn Văn Đàm]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1511