Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nguyễn Văn Đàm]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1511
* [[Nguyễn Địch Huấn]], người xã Kim Anh, tiến sĩ đệ tam giáp năm 1520
* [[Phạm Hoành Tài]], người xã Thượng Vũ, tiến sĩ đệĐệ nhị giáp tiến sĩ năm 1565
* [[Vũ Kiều]], người xã Ngọ Dương, Đệ tam giáp tiến sĩ năm 1721
 
== Giao thông ==