Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Phạm Gia Mô]], người xã Quỳnh Khê, Đệ tam giáp tiến sĩ năm 1505
* [[Lê Đình Trật]], Đệ nhị giáp tiến sĩ năm 1508
* [[Nguyễn Đắc Lộ]], tiến sĩ đệĐệ tam giáp tiến sĩ năm 1508
* [[Nguyễn Văn Đàm]], Đệ tam giáp tiến sĩ năm 1511
* [[Nguyễn Địch Huấn]], người xã Kim Anh, Đệ tam giáp tiến sĩ năm 1520