Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Lê Đình Trật]], Đệ nhị giáp tiến sĩ năm 1508
* [[Nguyễn Đắc Lộ]], Đệ tam giáp tiến sĩ năm 1508
* [[Nguyễn Văn Đàm]], người xã Kim Anh, Đệ tam giáp tiến sĩ năm 1511
* [[Nguyễn Địch Huấn]], người xã Kim Anh, Đệ tam giáp tiến sĩ năm 1520
* [[Phạm Hoành Tài]], người xã Thượng Vũ, Đệ nhị giáp tiến sĩ năm 1565