Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

* Phó Tư lệnhː [[Thiếu tướng]] [[Hoàng Đăng Nhiễu]]
*Phó Tư lệnhː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Hoài Phương]]
*Phó Tư lệnhː [[Thiếu tướng]] [[Lê Văn Phúc]]
* Phó Chính ủy: [[Thiếu tướng]] [[Phùng Quốc Tuấn]]
 
*2017-8.2019, [[Lê Đức Thái]],[[Thiếu tướng]] (2017) nguyên Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh
*2018-nay, [[Nguyễn Hoài Phương]],[[Thiếu tướng]] (2018) nguyên Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh
*9.2019- nay, [[Lê Văn Phúc]], [[Thiếu tướng]] (2019), nguyên Cục trưởng Cục cửa khẩu, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng
 
== Phó Chính ủy qua các thời kỳ ==