Khác biệt giữa các bản “Lê Ninh (xã)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Văn hóa==
Trên địa bàn xã Lê Ninh đến nay đã có 2 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia, đó là Đìnhđình Ninh Xá và đình Nội Hợp; 1 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, đó là đình Tiên Xá.
 
Xã Lê Ninh có 2 làng được công nhận là làng văn hóa, đó làng là Ninh Xá (được công nhận năm 1997) và làng Vĩnh Lâm (được công nhận năm 2010).
 
Đình Ninh Xá là một trong những ngôi đình cổ ở thị xã Kinh Môn, nơi đây thờ 2 vị Thành Hoàng là Bố Cái đại vương Phùng Hưng và Ngô Vương Thiên tử Ngô Quyền.
 
Đình Nội Hợp thờ Thành Hoàng là danh tướng Phạm Phúc thời vua Lý Nhân Tông, người có công phò vua đánh tan giặc Ma - La - Tặc cứu nước.