Khác biệt giữa các bản “Thảm sát Huế Tết Mậu Thân”

không có tóm lược sửa đổi
|type=[[Thảm sát]]
|fatalities=2,800 – 6,000
|perps=Không rõ (các bên tham chiến quy trách nhiệm cho nhau)
|perps=[[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam|Việt Cộng]] và [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]]
|motive=
}}