Khác biệt giữa các bản “Thảm sát Huế Tết Mậu Thân”

không có tóm lược sửa đổi
|timezone=
|type=[[Thảm sát]]
|fatalities=Không rõ (Mỹ tuyên bố con số 2,800 – 6,000, nhưng ước tính khác cho rằng con số thấp hơn)
|perps=Không rõ (các bên tham chiến quy trách nhiệm cho nhau)
|motive=