Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Buôn Trấp”

không có tóm lược sửa đổi
(Thị xã Buôn Ma Thuột thành Thành phố Buôn Ma Thuột)
Không có tóm lược sửa đổi
Năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ Việt Nam) ban hành Quyết định số 75/HĐBT ngày 19 tháng 09 năm 1981 về việc phân vạch địa giới của huyện và thị xã Buôn Ma Thuột, trên cơ sở đó thành lập huyện Krông Ana. Mảnh đất thị trấn vẫn thuộc xã Ea Bông một đơn vị hành chính thuộc huyện mới.
 
Ngày 06 tháng 03 năm 1984 theo Quyết định số 35-QĐ/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về việc chia tách xã Ea Bông thành 3 đơn vị hành chính thuộc huyện Krông Ana: xã Ea Bông, xã Dur Kmăl, thị trấn Buôn Trấp. Địa giới hành chính thị trấn mới có như3 ngày nay,buôn trước đó đến thời điểm đótrước và cùngsau với chính sách di cư [[xây dựng các vùng kinh tế mới|đi kinh tế mới]], dân vào lập nghiệp ở đây. Dân số từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam đến sinh sống, đầu tiên là trong tỉnh: Người dân tộc Mường ở khu Hòa Bình thuộc xã Hòa Thắng, thị xã [[Buôn Ma Thuột]] đến định cư gần sông làm lúa nước, thành lập thôn gọi là Phú Đức. Những người gốc Huế từ vùng Đạt Lý (nay thuộc xã Hòa Thuận) thị xã [[Buôn Ma Thuột]] di cư đến gần bờ hồ (nay gọi Hồ Sen), thành lập thôn Đạt Lý. Người di cư từ miền Bắc định cư đầu tiên chủ yếu thuộc tỉnh Thái Bình, thành lập thôn Quỳnh Tân. Sau đó rất nhiều dân từ nhiều tỉnh thành chủ yếu là miền Bắc vào lập nghiệp, các thôn có tên goi cũng được tách ra thành các thôn như: Quỳnh Tân (1, 2, 3), Đạt Lý (tổ dân phố 1, 2, 3), Phú Đức (tổ dân phố 4, 5), tổ dân phố Buôn Trấp, buôn Ê Căm, buôn Rung.
Từ 3 Hợp tác xã: Quỳnh Tân, Đạt Lý, Thống Nhất, 3 tập đoàn sản xuất nông nghiệp: Phường 7, Phú Đức, TĐSX Buôn Trấp (Buôn Êcăm) được thành lập gồm những người dân các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thái Bình, Quảng Nam. Sau đó rất nhiều dân từ nhiều tỉnh thành chủ yếu là miền Bắc vào lập nghiệp, các thôn có tên gọi cũng được tách ra thành các thôn như: Quỳnh Tân (1, 2, 3), Đạt Lý (tổ dân phố 1, 2, 3), Phú Đức (tổ dân phố 4, 5), tổ dân phố Buôn Trấp, buôn Ê Căm, buôn Rung.
Nay được đánh số lại các tổ dân phố và 2 buôn, cùng với 11 dân tộc đang sinh sống.